Blir 2013 Seniorgamernes år?

Vi er noen uker ute i 2013. Vi som planlegger aktiviteter for Seniorgamerne,  ser allerede konturene av mange  interessante og spennende oppgaver som  ligger foran oss i dette året.

Aller først vil vi takke Nasjonalbiblioteket som har innvilget oss en million kroner til videreføring av det arbeidet vi startet i fjor! Nasjonalbiblioteket viser med denne bevilgningen at de ser at folkebibliotekenes rolle er i endring. Den rivende utviklingen innen teknologi vil bety mye mer for bibliotekene enn bare mulighet for utlån av e-bøker. Dataspill, film, digitale bilder, streaming, forskjellige typer formidling, nye målgrupper og, ikke minst, biblioteket som møteplass er sentrale stikkord. Seniorgamer-prosjektet skal åpne biblioteket for nye grupper!

Det viktigste vi har gjort hittil i år, er å inngå intensjonsavtale om samarbeid med Seniornett Norge. Seniornett Norge er en landsdekkende organisasjon som har som mål å arbeide for eldres deltakelse i IT- samfunnet. Seniornett har lokale klubber rundt i landet. Ettersom Seniorgamer også er et nasjonalt prosjekt, har vi godt grunnlag for samarbeid. Dere får vite mer når vi vet mer.

Ønsker dere en fin dag!