Om Seniorgamer

Seniorgamer er et prosjekt i Drammen bibliotek/ Drammensbiblioteket. Samarbeidspartnere er Villa Fredrikke/Drammen kommune, Mektron AS, Papirbredden Innovasjon, Høyskolen i Buskerud, Kulturoasen i Drammen kommune.
Seniorgamer er en nasjonal satsing for å gi tilbud for seniorer i bibliotek basert på dataspill og moderne teknologier, samt relevant utlånstilbud. Seniorgamer skal også innføre dataspill på institusjoner for eldre som en integrert del av hverdagen der. Tilbudet spisses mot hjemmeboende i tidlig fase av demens.
Prosjektet er 3-årig og støttes av Nasjonalbiblioteket.