Seniorgamer, studenter og helseteknologi

Helseteknologi i samhandling og omsorg er et nytt studium på Høgskolen i Buskerud. Det er ikke lenger bare framtidsvisjoner at teknologi i mange former vil være viktig for eldre. Moderne eldreboliger blir “intelligente” og tryggere ved hjelp av teknologi og bidrar til at flere kan bo hjemme lenger. Det er helt nødvendig at eldre, pårørende og, ikke minst, omsorgspersonell blir venner med teknikken og lærer å bruke den.

Seniorgamer bruker spillteknologi. Spill gir både fysisk og mental trening. Samtidig er det sosialt og morsomt. Vi er sikre på at ved å introdusere helsepersonell for dette, bidrar vi i bibliotekene til en bedre hverdag for eldre, både de som bor hjemme og de som bor på institusjon. Det var derfor veldig ok å bli invitert til å forelese for studenter på Helseteknologi. Ettersom dette er et videreutdanningstilbud, var det lett for studentene å se at dette er en relevant aktivitet på deres arbeidsplasser.

Læring er ikke bare teori, praksis er også nødvendig. Studentene fikk selvfølgelig også lære om hvilke spill som passer best, hvordan sette opp utstyret, hvordan omgivelsene må være. Og de fikk spille! Det er alltid like morsomt å se hvordan nye spillere også blir revet med og engasjerer seg når de får spille selv.

Seniorgamer og bibliotekene vil også bidra til at vi blir venner med teknologien!

Hilsen Lena