Seniorgaming er helseteknologi!

Helseteknologistudenter bokser

Helseteknologistudenter bokser

Helseteknologi, omsorgsteknologi, velferdsteknologi. Flere betegnelser på teknologi som er i ferd med å bli en viktig del av helsevesenet og dermed del av vår framtid. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, HBV, har tatt konsekvensen av dette og opprettet et etterutdanningstilbud: Helseteknologi http://tinyurl.com/kfh7467

Seniorgamer står også på studentenes timeplan! Velferdsteknologi for aktivitet, moro og sosialt fellesskap! Litt annerledes innfallsvinkel enn det rent helsefaglige. Men helt relevant. Bare sjekk Helsedirektoratets oversikt: http://tinyurl.com/omh9orh Seniorgamer treffer flere av områdene.
1. Trygg hjemme
2. Velferdsteknologi som støtte og stimulans ved kognitiv svikt
3. Velferdsteknologi som støtte til sosial kontakt
4. Velferdsteknologi i sykehjem og bofellesskap
5. Velferdsteknologi som støtte til kommunale lokalmedisinske tjenester
6. Utvikle mulighetsrommet for personer med funksjonsnedsettelse
7. Velferdsteknologisk infrastruktur i boligblokk

Studentene fikk del i mange av våre gode opplevelser i prosjektet, bakgrunn og planer. Spillkonsollen var også satt opp. Som alle andre gamere, opplevde de å bli engasjert og ha det moro!

Seniorgamer ble presentert for det forrige kullet med studenter også. Som følge av det har vi bidratt til spill på flere institusjoner. Vi håper selvfølgelig at det blir slik denne gangen også!

Hilsen Lena