Inger Johanne – 90 år og superbruker på nettbrett! Seniorgamer møter eSeniorer

inger«Jeg liker å prøve meg fram! Og så har jeg hørt at jeg ikke kan gjøre noe galt». Inger Johanne sitter foroverlent i rullestolen. Foran seg på bordet har hun sitt eget nettbrett som hun navigerer drevent på med stor entusiasme. Ivrig forteller hun at da hun kom til Kampen Omsorg+ for ett år siden hadde hun aldri tatt i noen form for datautstyr. Nå er nettbrettet en selvfølgelig del av hennes hverdag og noe hun setter stor pris på.

Seniorgamer er med på kurs i bruk av nettbrett. Kampen Omsorg+ er med i et EU-prosjekt, eSenior. Det har medført at alle 91 beboere har fått sitt eget nettbrett. Hver uke holdes det kurs for beboerne slik at de får vite om alt de kan bruke brettet til. På nettbrettene er det lagt inn gode, enkle symboler som viser de til de viktigste aktivitetene beboerne har behov for. Husvert Kjersti Frøshaug forteller at de har sett nøye på hva som skal inn og hvor grensen går for det som kan oppfattes som «støy». Pårørende kan også få mulighet til å logge seg inn og legge inn fotografier eller avtaler. Det er lagt til rette for at hjemmesykepleien kan varsle med navn og foto av den som kommer slik at de eldre vet det.

Denne dagen er det Inger Johanne og Haldis som er på kurs. Haldis er helt nybegynner. Men hun har helt klart for seg at dette vil hun lære, for det kan hun ha mye glede av. Og Inger Johanne viser gjerne. Hun har lært å finne filmer på YouTube og på nett-Tv. Så nå er det ikke så farlig om hun blir forstyrret midt i en serie lenger. Hun kan jo bare se den på nett-Tv etterpå.

De fleste beboerne bruker mest knappen for kafe og aktiviteter. Men fryktløse Inger Johanne har surfet på internett og funnet mye nyttig. Hun har blant annet sjekket matbutikker, tilbudsaviser og helt på egen hånd bestilt mat levert rett hjem på kjøkkenet.

Utrolig fascinerende å se hvordan noe så lite som nettbrett kan bidra til bedre kontroll over egen hverdag, større grad av selvhjulpenhet og gode opplevelser!

Vil du vite mer, sjekk lenkene: Kampen Omsorg+ og

http://www.bymisjon.no/Virksomheter/Kampen-omsorg/

eSenior:

EU prosjektet eSenior s er et skandinavisk prosjekt for utvikling og testing av smarthusteknologi i omsorgssektoren; https://www.fredrikstad.kommune.no/Documents/Prosjekter/Innovativ_helse_og_velferdsteknologi/eSenior.pdf

Hilsen Lena

Børge Seniorgamer!

Børge bokserBørge er en mann jeg møtte i Brumunddal forrige uke. Aktivitørene på Ringsaker hadde invitert meg til å hjelpe de i gang med seniorgaming. Heidi A.Sivertsen , som er aktivitør på Brumunddal bo- og aktivitetssenter, hadde invitert aktivitørkollegaer til møte. Heidi hadde blitt introdusert for Seniorgamer på en aktivitørfaglig konferanse for ett år siden. Nå ønsket hun å komme i gang på egen arbeidsplass.

Gjengen jeg møtte var veldig klare for å komme i gang. Spillkonsollen var kjøpt inn og satt på plass. De avslørte muntert at de hadde smugtrent kvelden før jeg kom. Så de hadde en anelse om hva dette var. Midt i gjengen satt en eldre mann. Han var for voksen til å være aktivitør, men hørte hjemme der likevel. Det var Børge. Det er takket være blant andre ham at Brumunddal nå får Seniorgamer. Ringsaker har hatt en lokal slagsforeningsgruppe med Børge som leder i mange år. Den er nå blitt avviklet. De hadde igjen litt penger på kontoen og ville gjerne bruke disse til nytte for eldre. Og siden den tidligere kassereren har tilknytning til dagavdelingen kom ideen om å spørre de ansatte der om de kunne bruke pengene til noe som kan være til nytte og hygge for mange. Det kunne de, og avslørte ønsket om å starte med Seniorgaming. Aktivitørene fikk pengene og kjøpte Xbox og Kinect. Stor TV hadde de fra før. Nå var Børge invitert for å være med på oppstarten.

Aktivitører er en engasjert yrkesgruppe. De ønsket å prøve ut så mange spill som mulig for å se hvordan de kan brukes i deres arbeidsdag. Og hvilke beboere som kan ha glede og nytte av de forskjellige. Børge ble selvfølgelig også oppfordret til å delta i spillet. Og han trengte ikke å bes to ganger. Latteren satt like løst hos ham som hos alle andre jeg har sett spille. Børge fikk slag i 1991, men han bowlet og, ikke minst, bokset med stor iver.

Jeg er sikker på at både Børge og andre seniorer på Ringsaker har mye moro i vente. Takk til Børge og andre som med sin raushet har bidratt til å gi flere eldre gode øyeblikk og økt livskvalitet!

 

Hilsen Lena