Seniorgamer for en morsommere hverdag!

Inspirasjon på Ål!

Inspirasjon på Ål!

Inspirasjon og entusiasme kommer lett etter å ha introdusert Seniorgamer på nye steder. Da jeg var på Ål og møtte personalet på biblioteket og på dagsenteret for eldre og funksjonshemmede denne uka, opplevde jeg enda en gang at ideen om Seniorgamer og TV-spill som aktivitet ble tatt godt imot. På Ål har de også etablert et godt samarbeid som er eksempel til etterfølgelse. Det startet da Tone Slettemoen, aktivitør på dagsenteret, lærte om Seniorgamer på et kurs. Hun løftet ideen fram for biblioteksjef Anne Kaslegard, som igjen tente på ideen. Biblioteket gikk til innkjøp av utstyr; TV med stativ, Xbox og Kinect. Dette utstyret står nå i første omgang på dagsenteret. Og dit ble jeg invitert.
Der møtte jeg en gruppe engasjerte ansatte både fra biblioteket og dagsenteret. Å dele gode erfaringer og synliggjøre at bibliotekets tilbud kan bidra til å gjøre hverdagen bedre for eldre, er i seg selv god motivasjon for å lede Seniorgamerprosjektet. Å se hvor positive de ansatte var og hvordan de engasjerte seg og prøvde forskjellige spill gjør også at jeg er sikker på at eldre på Ål nå går morsomme tider i møte!

Hilsen Lena

Seniorgaming er helseteknologi!

Helseteknologistudenter bokser

Helseteknologistudenter bokser

Helseteknologi, omsorgsteknologi, velferdsteknologi. Flere betegnelser på teknologi som er i ferd med å bli en viktig del av helsevesenet og dermed del av vår framtid. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, HBV, har tatt konsekvensen av dette og opprettet et etterutdanningstilbud: Helseteknologi http://tinyurl.com/kfh7467

Seniorgamer står også på studentenes timeplan! Velferdsteknologi for aktivitet, moro og sosialt fellesskap! Litt annerledes innfallsvinkel enn det rent helsefaglige. Men helt relevant. Bare sjekk Helsedirektoratets oversikt: http://tinyurl.com/omh9orh Seniorgamer treffer flere av områdene.
1. Trygg hjemme
2. Velferdsteknologi som støtte og stimulans ved kognitiv svikt
3. Velferdsteknologi som støtte til sosial kontakt
4. Velferdsteknologi i sykehjem og bofellesskap
5. Velferdsteknologi som støtte til kommunale lokalmedisinske tjenester
6. Utvikle mulighetsrommet for personer med funksjonsnedsettelse
7. Velferdsteknologisk infrastruktur i boligblokk

Studentene fikk del i mange av våre gode opplevelser i prosjektet, bakgrunn og planer. Spillkonsollen var også satt opp. Som alle andre gamere, opplevde de å bli engasjert og ha det moro!

Seniorgamer ble presentert for det forrige kullet med studenter også. Som følge av det har vi bidratt til spill på flere institusjoner. Vi håper selvfølgelig at det blir slik denne gangen også!

Hilsen Lena

Seniorgamer og Seniorspel

Kjært barn har mange navn! Slik ser vi at det er med Seniorgamer. Navnet fungerer godt på både norsk og engelsk. Nå har vi også fått nynorskvarianten Seniorspel. Morsomt!

Da prosjektet «Spill for eldre» var i startfasen fant vi ut at vi måtte ha et aktuelt og tidløst navn. Å bygge en nasjonal merkevare krever mer enn en ide. Det handler også om navn og logo: Gode, gjenkjennbare symboler som gir assosiasjoner. Seniorgamernavnet dukket opp etter en intern idedugnad. Ingen henvisning til sosial eller helsemessig status. Etter en del googling og research fant vi ut at det er et unikt navn,- i hvert fall i vår del av verden. Seniorgamer er også et inkluderende og moderne navn. Spillknappen i logoen er et symbol alle kjenner.

Seniorgamerlogoen er tydelig og blå. Seniorgamer skal være et tilbud som er godt tilrettelagt for alle eldre. Derfor er fargen viktig. Klare kontraster er nødvendig når synet blir dårligere. Blått er en god farge for personer med demens.
Selv om vi tilrettelegger Seniorgamer spesielt for personer med demens, skal det være et tilbud som fungerer godt og engasjerer seniorer flest. Vi opplever at navnet og logoen fungerer og at tilbudet fenger!

2012-10-11 09.52.46

Databowling gir god trening selv uten at du må kaste en ordentlig kule!

Hilsen Lena

Godt Nytt Seniorgamerår!

2014 er allerede en uke gammelt. Vi håper dere alle har hatt fine dager og er klare for å følge oss inn i det nye året! Allerede nå har det dukket opp en mengde henvendelser fra mange steder i landet der de ønsker å etablere et Seniorgamertilbud. Vårt mål om å etablere Seniorgamer som et landsdekkende bibliotektilbud for eldre, og spesielt eldre med demens, har virkelig begynt å ta av. Inkludering, sosialt fellesskap, aktivitet, mestring og glede er ord som godt beskriver hva vi ønsker å oppnå. Som en av våre samarbeidspartnere sa: Dette er også viktig fordi vi er med på å bygge vår egen framtid.
Bli med du også! Kom gjerne med ideer og innspill. Og lik oss på Facebook:-)

Hilsen Lena

Bowling var et populært innslag da Den Internasjonale Eldredagen ble markert på Drammensbiblioteket 1. oktober.

Bowling var et populært innslag da Den Internasjonale Eldredagen ble markert på Drammensbiblioteket 1. oktober.

Seniorgamer, studenter og helseteknologi

Helseteknologi i samhandling og omsorg er et nytt studium på Høgskolen i Buskerud. Det er ikke lenger bare framtidsvisjoner at teknologi i mange former vil være viktig for eldre. Moderne eldreboliger blir “intelligente” og tryggere ved hjelp av teknologi og bidrar til at flere kan bo hjemme lenger. Det er helt nødvendig at eldre, pårørende og, ikke minst, omsorgspersonell blir venner med teknikken og lærer å bruke den.

Seniorgamer bruker spillteknologi. Spill gir både fysisk og mental trening. Samtidig er det sosialt og morsomt. Vi er sikre på at ved å introdusere helsepersonell for dette, bidrar vi i bibliotekene til en bedre hverdag for eldre, både de som bor hjemme og de som bor på institusjon. Det var derfor veldig ok å bli invitert til å forelese for studenter på Helseteknologi. Ettersom dette er et videreutdanningstilbud, var det lett for studentene å se at dette er en relevant aktivitet på deres arbeidsplasser.

Læring er ikke bare teori, praksis er også nødvendig. Studentene fikk selvfølgelig også lære om hvilke spill som passer best, hvordan sette opp utstyret, hvordan omgivelsene må være. Og de fikk spille! Det er alltid like morsomt å se hvordan nye spillere også blir revet med og engasjerer seg når de får spille selv.

Seniorgamer og bibliotekene vil også bidra til at vi blir venner med teknologien!

Hilsen Lena

Om Seniorgamer

Seniorgamer er et prosjekt i Drammen bibliotek/ Drammensbiblioteket. Samarbeidspartnere er Villa Fredrikke/Drammen kommune, Mektron AS, Papirbredden Innovasjon, Høyskolen i Buskerud, Kulturoasen i Drammen kommune.
Seniorgamer er en nasjonal satsing for å gi tilbud for seniorer i bibliotek basert på dataspill og moderne teknologier, samt relevant utlånstilbud. Seniorgamer skal også innføre dataspill på institusjoner for eldre som en integrert del av hverdagen der. Tilbudet spisses mot hjemmeboende i tidlig fase av demens.
Prosjektet er 3-årig og støttes av Nasjonalbiblioteket.

Seniorgamer på Westerdals Høyskole

Studenter blir også engasjert når de får oppleve Seniorgamerprosjektet på nært hold! I mai besøkte jeg to veldig forskjellige studentgrupper og høyskoler. Og opplevde begge steder at studentene engasjerte seg.

Første besøket var på Høyskolen Westerdals school of communication i Oslo. Der møtte jeg 2. klassestudenter på Experience og Event Design. Dagens første tema var om eldre som segment i markedsføringsstrategier. Det passet veldig fint at dette kom før Seniorgamer ettersom det satte fokus på eldre som en gruppe som markedsførere nesten helt overser. Mange eldre har god økonomi og god helse, likevel rettes reklamen nokså ensidig mot de unge.

Det er lett å se at dette også gjelder dataspill og spillteknologi. Spill har ofte høyt tempo, mye lyd, mange kommandoer og krever god motorikk. Med andre ord, spill er komplisert for mange eldre. Det er en av grunnene til at vi i Seniorgamerprosjektet ønsker å bidra til at det utvikles spill som er spesielt tilrettelagt for eldre. Eldre synes nemlig også at det er morsomt å spille! Og selv om helsa svikter, kan de fortsatt ha glede av spill med litt tilrettelegging.

Selvfølgelig måtte studentene også få spille! X boxen og Kinecten kom opp av sekken min og ble plugget til skolens anlegg. Dermed var spillet plutselig i gang! Boksing, friidrett, bordtennis, innsatsen var det ikke noe å si på. Og latter og moro.

Studentene var lydhøre og engasjerte. Mange gode innspill kom som svar på gruppeoppgaver der de blant annet ble utfordret på hvordan de tror spill vil bli når de blir gamle og hvordan prosjektet best kan markedsføres. Da dagen var over, tenkte jeg at her er en gruppe som også kan bli gode markedsførere av Seniorgamer!

Hilsen Lena

Blir 2013 Seniorgamernes år?

Vi er noen uker ute i 2013. Vi som planlegger aktiviteter for Seniorgamerne,  ser allerede konturene av mange  interessante og spennende oppgaver som  ligger foran oss i dette året.

Aller først vil vi takke Nasjonalbiblioteket som har innvilget oss en million kroner til videreføring av det arbeidet vi startet i fjor! Nasjonalbiblioteket viser med denne bevilgningen at de ser at folkebibliotekenes rolle er i endring. Den rivende utviklingen innen teknologi vil bety mye mer for bibliotekene enn bare mulighet for utlån av e-bøker. Dataspill, film, digitale bilder, streaming, forskjellige typer formidling, nye målgrupper og, ikke minst, biblioteket som møteplass er sentrale stikkord. Seniorgamer-prosjektet skal åpne biblioteket for nye grupper!

Det viktigste vi har gjort hittil i år, er å inngå intensjonsavtale om samarbeid med Seniornett Norge. Seniornett Norge er en landsdekkende organisasjon som har som mål å arbeide for eldres deltakelse i IT- samfunnet. Seniornett har lokale klubber rundt i landet. Ettersom Seniorgamer også er et nasjonalt prosjekt, har vi godt grunnlag for samarbeid. Dere får vite mer når vi vet mer.

Ønsker dere en fin dag!