Godt Nytt Seniorgamerår!

2014 er allerede en uke gammelt. Vi håper dere alle har hatt fine dager og er klare for å følge oss inn i det nye året! Allerede nå har det dukket opp en mengde henvendelser fra mange steder i landet der de ønsker å etablere et Seniorgamertilbud. Vårt mål om å etablere Seniorgamer som et landsdekkende bibliotektilbud for eldre, og spesielt eldre med demens, har virkelig begynt å ta av. Inkludering, sosialt fellesskap, aktivitet, mestring og glede er ord som godt beskriver hva vi ønsker å oppnå. Som en av våre samarbeidspartnere sa: Dette er også viktig fordi vi er med på å bygge vår egen framtid.
Bli med du også! Kom gjerne med ideer og innspill. Og lik oss på Facebook:-)

Hilsen Lena

Bowling var et populært innslag da Den Internasjonale Eldredagen ble markert på Drammensbiblioteket 1. oktober.

Bowling var et populært innslag da Den Internasjonale Eldredagen ble markert på Drammensbiblioteket 1. oktober.

Seniorgamer, studenter og helseteknologi

Helseteknologi i samhandling og omsorg er et nytt studium på Høgskolen i Buskerud. Det er ikke lenger bare framtidsvisjoner at teknologi i mange former vil være viktig for eldre. Moderne eldreboliger blir “intelligente” og tryggere ved hjelp av teknologi og bidrar til at flere kan bo hjemme lenger. Det er helt nødvendig at eldre, pårørende og, ikke minst, omsorgspersonell blir venner med teknikken og lærer å bruke den.

Seniorgamer bruker spillteknologi. Spill gir både fysisk og mental trening. Samtidig er det sosialt og morsomt. Vi er sikre på at ved å introdusere helsepersonell for dette, bidrar vi i bibliotekene til en bedre hverdag for eldre, både de som bor hjemme og de som bor på institusjon. Det var derfor veldig ok å bli invitert til å forelese for studenter på Helseteknologi. Ettersom dette er et videreutdanningstilbud, var det lett for studentene å se at dette er en relevant aktivitet på deres arbeidsplasser.

Læring er ikke bare teori, praksis er også nødvendig. Studentene fikk selvfølgelig også lære om hvilke spill som passer best, hvordan sette opp utstyret, hvordan omgivelsene må være. Og de fikk spille! Det er alltid like morsomt å se hvordan nye spillere også blir revet med og engasjerer seg når de får spille selv.

Seniorgamer og bibliotekene vil også bidra til at vi blir venner med teknologien!

Hilsen Lena

Seniorgamer på Westerdals Høyskole

Studenter blir også engasjert når de får oppleve Seniorgamerprosjektet på nært hold! I mai besøkte jeg to veldig forskjellige studentgrupper og høyskoler. Og opplevde begge steder at studentene engasjerte seg.

Første besøket var på Høyskolen Westerdals school of communication i Oslo. Der møtte jeg 2. klassestudenter på Experience og Event Design. Dagens første tema var om eldre som segment i markedsføringsstrategier. Det passet veldig fint at dette kom før Seniorgamer ettersom det satte fokus på eldre som en gruppe som markedsførere nesten helt overser. Mange eldre har god økonomi og god helse, likevel rettes reklamen nokså ensidig mot de unge.

Det er lett å se at dette også gjelder dataspill og spillteknologi. Spill har ofte høyt tempo, mye lyd, mange kommandoer og krever god motorikk. Med andre ord, spill er komplisert for mange eldre. Det er en av grunnene til at vi i Seniorgamerprosjektet ønsker å bidra til at det utvikles spill som er spesielt tilrettelagt for eldre. Eldre synes nemlig også at det er morsomt å spille! Og selv om helsa svikter, kan de fortsatt ha glede av spill med litt tilrettelegging.

Selvfølgelig måtte studentene også få spille! X boxen og Kinecten kom opp av sekken min og ble plugget til skolens anlegg. Dermed var spillet plutselig i gang! Boksing, friidrett, bordtennis, innsatsen var det ikke noe å si på. Og latter og moro.

Studentene var lydhøre og engasjerte. Mange gode innspill kom som svar på gruppeoppgaver der de blant annet ble utfordret på hvordan de tror spill vil bli når de blir gamle og hvordan prosjektet best kan markedsføres. Da dagen var over, tenkte jeg at her er en gruppe som også kan bli gode markedsførere av Seniorgamer!

Hilsen Lena

Blir 2013 Seniorgamernes år?

Vi er noen uker ute i 2013. Vi som planlegger aktiviteter for Seniorgamerne,  ser allerede konturene av mange  interessante og spennende oppgaver som  ligger foran oss i dette året.

Aller først vil vi takke Nasjonalbiblioteket som har innvilget oss en million kroner til videreføring av det arbeidet vi startet i fjor! Nasjonalbiblioteket viser med denne bevilgningen at de ser at folkebibliotekenes rolle er i endring. Den rivende utviklingen innen teknologi vil bety mye mer for bibliotekene enn bare mulighet for utlån av e-bøker. Dataspill, film, digitale bilder, streaming, forskjellige typer formidling, nye målgrupper og, ikke minst, biblioteket som møteplass er sentrale stikkord. Seniorgamer-prosjektet skal åpne biblioteket for nye grupper!

Det viktigste vi har gjort hittil i år, er å inngå intensjonsavtale om samarbeid med Seniornett Norge. Seniornett Norge er en landsdekkende organisasjon som har som mål å arbeide for eldres deltakelse i IT- samfunnet. Seniornett har lokale klubber rundt i landet. Ettersom Seniorgamer også er et nasjonalt prosjekt, har vi godt grunnlag for samarbeid. Dere får vite mer når vi vet mer.

Ønsker dere en fin dag!

Gamere i alle aldre i Drammen

Siden sist har Seniorgamer-prosjektet blitt presentert i Sandnes. I forbindelse med utstillingen Game on, ble det arrangert en konferanse om dataspill i bibliotek. Der fikk jeg anledning til å fortelle litt om Seniorgamerne i Drammen. Veldig morsomt og inspirerende! Bibliotekfolk er engasjert i yrket sitt og opptatt av dataspill, men mest for ungdom.  Seniorgamer-prosjektet var helt annerledes, men ble positivt mottatt. Mathias Poulsen fra Play Consulting i Danmark skrev om oss i bloggen sin http://playconsulting.dk/game-20-opsamling-2/

Det er ikke bare ungdom som synes at dataspill er engasjerende og sosialt. Denne uken var jeg på tirsdagsbowlingen på Villa Fredrikke http://www.utviklingssenter.no/villa-fredrikke-aktivitetshus-for-yngre-personer-med-demens.4986908-185052.html for å orientere om Seniorgamerprosjektet. Det var så mange engasjerte bowlere at jeg måtte bare vente til alle seriene var spilt. Og jeg lot meg også rive med av stemningen og jubelen. Det var spesielt mange strikes denne dagen. Vinnerne fikk som vanlig et flakslodd. Veldig populært! Den ukentlige spillingen er noe de ser fram til. Det var kjedelig at 1. mai falt på en tirsdag i år..

 

Hilsen Lena

Seniorgamerne inntok Drammensbiblioteket!

Vi har hatt besøk fra Villa Fredrikke her på Drammensbiblioteket. En gruppe erfarne seniorgamere testet våre spillfasiliteter. Vi har funnet et sted i 3. etasje som er godt egnet til å være Seniorgamernes. Akkurat slik ungdommene har Popkult som sitt sted i bibliotekets 2. etasje.

Dette var den første spillaktiviteten på vårt nye sted, derfor ble det litt provisorisk oppsett av skjerm og spillutstyr. Ingen flott TV-skjerm på veggen med spillutstyret under. Her var det lysbildelerret med Kinect’en under og prosjektor på et bord. Det fungerte, men var litt klønete. Det forutså vi, men det var viktig å prøve lokalet før vi investerer i fastmontert utstyr. Til neste gang skal vi ha bedre utstyr på plass. Erfaringene fra vi startet med spill for eldre for et år siden har vist at det er Xbox Kinect som er det spillutstyret som er best egnet. Ingen konsoller som skal holdes eller styres. Det er hånd- og kroppsbevegelser som gjelder. Bowlingspillet er fremdeles en vinner! Vi fikk nyttige tilbakemeldinger fra gamerne om hvordan de synes lokalene fungerte.

At spill engasjerer, er det ingen tvil om! Vi lar oss rive med, heier på hverandre og har det gøy. En amerikansk studie som er referert på Seniornett http://www.forskning.no/kortnytt/319567  viser at passive eldre har dobbelt så stor sannsynlighet for å utvikle Alzheimer som fysisk aktive. Oppvask og rengjøring er nevnt som eksempler på aktiviteter som kan forhindre fremveksten av demens. Dataspill er en atskillig mer oppmuntrende aktivitet! Morsom og helsebringende!

 Hilsen Lena

 

Seniorgame i Drammen

Velkommen til bloggen Seniorgame! Også kalt ”Spill for eldre”. Har kan du få vite hva som skjer i prosjektet som handler om dataspill for de som er godt voksne. Dataspill er nemlig ikke bare for barn og unge. I Drammen, nærmere bestemt på Drammensbiblioteket, har vi lenge hatt spillaktiviteter som et satsingsområde. Det er blitt et fast tilbud. Og det er veldig populært!

Gjennomsnittsalderen på en gamer er ca 33 år.  Hva skjer om noen år når disse blir pensjonister? Vi tror at de fremdeles vil like å spille og la seg rive med av spenning, moro og aktivitet – alene og sammen med andre. For oss på biblioteket er det da naturlig å utvide spilltilbudet også til eldre aldersgrupper. Og for å sette tilbudet i en helserelatert sammenheng, skal vi i prosjektet lage et spilltilbud som er spesielt tilrettelagt for personer med demens og kognitiv svikt.

Følg med på bloggen vår og opplev hvor morsomt og engasjerende dette er!

 Hilsen Lena