Seniorgamer og velferdsteknologi i Enebakk kommune

Prosjektgruppe i EnebakkGode nyheter sprer seg raskt! Mye positiv aktivitet rundt Seniorgamer blir lagt merke til mange steder i landet. Nå tar jeg dere med til Enebakk kommune som tar Seniorgamer og spillteknologi inn i sin satsing på velferdsteknologi. 18. juni i fjor fikk jeg være med på oppstartsmøtet av deres velferdsteknologiprosjekt. Som vanlig hadde jeg sekken full med Xbox, Kinect, Microsoft sports-spill og diverse ledninger. Det er lettere å demonstrere og la folk spille selv enn bare å forklare. 17. september fikk jeg også være med på offisielt kick-off for prosjektet. Da hadde de selv kjøpt inn alt som skulle til for å komme i gang med spill. Og under begge besøkene møtte jeg stort engasjement og vi hadde det veldig morsomt!

Enebakk kick-offPolitikerne i Enebakk har vedtatt at velferdsteknologi skal bidra til å gjøre kommunen klar til å møte en økende eldre befolkning. De har bevilget kr 300 000,- til et velferdsteknologiprosjekt i helse- og omsorgsavdelingen. Velferdsteknologiprosjektet har tre delmål; spill, selen Paro og evt andre behovsprøvde, brukerrettede tiltak.

Formålet for velferdsteknologiprosjektet beskrives slik: ”Nasjonale føringer beskriver et behov for nytenking i kommunene, hvor det vektlegges innovative prosesser med velferdsteknologisk støtte, for å kunne møte veksten i eldreomsorgen på en god måte. Velferdsteknologi skal spille på lag med tjenesteutøvelsen, den skal ikke overta omsorgen.” Prosjektet skal bla se på mulighet for trening gjennom spillteknologi på dagsenter og korttidsavdeling og mulighet for å igangsette «kontaktskapende» teknologi for brukere med slike behov. Målet er at kommunen kan starte innovative prosesser hvor det utprøves enkel teknologi.

Seniorgamer gir mange muligheter med enkle midler. Kanskje dette kan være til inspirasjon i din kommune også?

Hilsen Lena

Lena i Enebakk

Seniorgame i Drammen

Velkommen til bloggen Seniorgame! Også kalt ”Spill for eldre”. Har kan du få vite hva som skjer i prosjektet som handler om dataspill for de som er godt voksne. Dataspill er nemlig ikke bare for barn og unge. I Drammen, nærmere bestemt på Drammensbiblioteket, har vi lenge hatt spillaktiviteter som et satsingsområde. Det er blitt et fast tilbud. Og det er veldig populært!

Gjennomsnittsalderen på en gamer er ca 33 år.  Hva skjer om noen år når disse blir pensjonister? Vi tror at de fremdeles vil like å spille og la seg rive med av spenning, moro og aktivitet – alene og sammen med andre. For oss på biblioteket er det da naturlig å utvide spilltilbudet også til eldre aldersgrupper. Og for å sette tilbudet i en helserelatert sammenheng, skal vi i prosjektet lage et spilltilbud som er spesielt tilrettelagt for personer med demens og kognitiv svikt.

Følg med på bloggen vår og opplev hvor morsomt og engasjerende dette er!

 Hilsen Lena