Seniorgamer og velferdsteknologi i Enebakk kommune

Prosjektgruppe i EnebakkGode nyheter sprer seg raskt! Mye positiv aktivitet rundt Seniorgamer blir lagt merke til mange steder i landet. Nå tar jeg dere med til Enebakk kommune som tar Seniorgamer og spillteknologi inn i sin satsing på velferdsteknologi. 18. juni i fjor fikk jeg være med på oppstartsmøtet av deres velferdsteknologiprosjekt. Som vanlig hadde jeg sekken full med Xbox, Kinect, Microsoft sports-spill og diverse ledninger. Det er lettere å demonstrere og la folk spille selv enn bare å forklare. 17. september fikk jeg også være med på offisielt kick-off for prosjektet. Da hadde de selv kjøpt inn alt som skulle til for å komme i gang med spill. Og under begge besøkene møtte jeg stort engasjement og vi hadde det veldig morsomt!

Enebakk kick-offPolitikerne i Enebakk har vedtatt at velferdsteknologi skal bidra til å gjøre kommunen klar til å møte en økende eldre befolkning. De har bevilget kr 300 000,- til et velferdsteknologiprosjekt i helse- og omsorgsavdelingen. Velferdsteknologiprosjektet har tre delmål; spill, selen Paro og evt andre behovsprøvde, brukerrettede tiltak.

Formålet for velferdsteknologiprosjektet beskrives slik: ”Nasjonale føringer beskriver et behov for nytenking i kommunene, hvor det vektlegges innovative prosesser med velferdsteknologisk støtte, for å kunne møte veksten i eldreomsorgen på en god måte. Velferdsteknologi skal spille på lag med tjenesteutøvelsen, den skal ikke overta omsorgen.” Prosjektet skal bla se på mulighet for trening gjennom spillteknologi på dagsenter og korttidsavdeling og mulighet for å igangsette «kontaktskapende» teknologi for brukere med slike behov. Målet er at kommunen kan starte innovative prosesser hvor det utprøves enkel teknologi.

Seniorgamer gir mange muligheter med enkle midler. Kanskje dette kan være til inspirasjon i din kommune også?

Hilsen Lena

Lena i Enebakk

Seniorgamers bowlingliga liker action!

I dag vil jeg ta dere med på et møte med Drammens mest drevne bowlere. Vi er i en koselig stue i sanitetsvillaen som er en gammel herskapsvilla. Villa Fredrikke aktivitetshus er et kommunalt tilbud til personer med demens i tidlig fase og deres pårørende.  Tilbudet er skapt i samarbeid med Drammen Sanitetsforening. Lunsjen er akkurat ferdig og stemningen er avslappet og hyggelig. Det er tirsdag og tid for bowling.

På den ene veggen i stua henger det en stor flatskjerm-TV. Under står en Xbox med Kinect-sensor. På gulvet foran er en liten taperemse festet. Alt er med andre ord klart for virtuell bowling. Beate, som er spesialkonsulent og nå fungerende spilleder, holder oversikt over lagene, omgangene og noterer poeng. Hun roper opp spillerne etter tur slik at det er god orden i rekkefølgen. Det varierer hvor mange som er tilstede. Denne dagen er det 16 som vil spille. Disse er delt i 4 lag med 4 på laget. Da er det godt at noen har oversikt over rekkefølgen. Spillet startes på nytt for hvert lag. Det er mange håndkommandoer som skal til, så dette ordner Beate.

Engasjementet er upåklagelig. De fleste har spilt siden Seniorgamerprosjektet var i sin spede begynnelse vinteren 2010-2011. Og nye har kommet til. Frivillige er del av miljøet og er like engasjert i spillet som de andre. Bowling er populært! Ikke alle er like lette til bens, men noen av spillerne nærmest jogger fram til tapestreken og kaster seg ut i spillet: En hånd løftes over hodet for å starte spillet. Deretter strekkes handa ut til siden, høyre eller venstre spiller ingen rolle. Dermed er bowlingkula i handa og klar til spill. Det er viktig at handa føres bakover før den virtuelle kula kastes framover.

Konsentrasjonen er på topp, kula siktes inn, noen bøyer knærne lett og kula sendes ut på banen. Alle som er tilstede følger også engasjert med. Alle heier på hverandre, muntre kommentarer sitter løst og her er mye latter. Plutselig reagerte ikke spillet som vanlig, skikkelsen i spillet gjorde rare bevegelser. Årsaken viste seg å være en fin jakke av den litt flagrende typen til en av de kvinnelige spillerne som gjorde sensoren forvirret. Da hun tok den av, fungerte alt igjen.

Etter hver omgang bir det kåret en individuell vinner. Deretter er det tid for en styrkende kaffepause før neste omgang. I dag var det 4 vinnere med trippelstrike! Imponerende! Vinnerne ble belønnet med et flaxlodd hver. Dermed varte spenningen helt til de også var skrapt på.

Får du ikke lyst til å være med?

Bowlingligaen har plass for frivilligeHilsen Lena

Seniorgame i Drammen

Velkommen til bloggen Seniorgame! Også kalt ”Spill for eldre”. Har kan du få vite hva som skjer i prosjektet som handler om dataspill for de som er godt voksne. Dataspill er nemlig ikke bare for barn og unge. I Drammen, nærmere bestemt på Drammensbiblioteket, har vi lenge hatt spillaktiviteter som et satsingsområde. Det er blitt et fast tilbud. Og det er veldig populært!

Gjennomsnittsalderen på en gamer er ca 33 år.  Hva skjer om noen år når disse blir pensjonister? Vi tror at de fremdeles vil like å spille og la seg rive med av spenning, moro og aktivitet – alene og sammen med andre. For oss på biblioteket er det da naturlig å utvide spilltilbudet også til eldre aldersgrupper. Og for å sette tilbudet i en helserelatert sammenheng, skal vi i prosjektet lage et spilltilbud som er spesielt tilrettelagt for personer med demens og kognitiv svikt.

Følg med på bloggen vår og opplev hvor morsomt og engasjerende dette er!

 Hilsen Lena